Logo

Jäsenanomus

Voit hakea Ms Kaikun jäseneksi täyttämällä oheisen hakemuskaavakkeen. Hakemus on toimitettava johtokunnan jäsenelle viimeistään viikkoa ennen seuran talvi- tai kesäkokousta valmistelevaa johtokunnan kokousta.

Jos seuran johtokunta ja kokous hyväksyvät hakemuksen, henkilö otetaan aluksi koejäseneksi. Koejäsenyys kestää kolme (3) vuotta, minkä jälkeen seuran kokous päättää koejäsenen hyväksymisestä seuran varsinaiseksi jäseneksi tai jäsenyyden hylkäämisestä.

Jäseneksi otetaan ensisijaisesti seuran alueella asuvia, metsästystä ja ammuntaa harrastavia henkilöitä. Rajoitetussa määrin jäseneksi voidaan hyväksyä myös seuran alueen ulkopuolella asuvia, hyvämaineisia ja aktiivisia metsästäjiä.

Koejäsenen ja varsinaisen jäsenen vuotuinen jäsenmaksu on 36€. Kun koejäsen hyväksytään varsinaiseksi jäseneksi, seuraan liittymismaksu on 110€.