Logo

Hirvieläinjahti

Hirvieläinjahti on tärkein metsästysmuoto Kaikun metsästäjien keskuudessa. Kaikun metsästysalueilla on perinteisesti jahdattu hirviä ja valkohäntäpeuroja. Viime vuosien aikana metsäkauris on yleistynyt tietyillä alueilla ja kaurista metsästetään myös jonkin verran.

Parhaimmillaan hirvilupia on ollut syksyllä 1979: lupia oli yhteensä 200 (110 aikuisen ja 90 vasan lupaa). Silloin hirvenmetsästys oli todellista työntekoa koko syksyn ajan aina hirvijahdin päättymiseen saakka. Ainoastaan yksi lupa jäi silloin käyttämättä. Viime vuosina hirvilupien määrä on ollut 30-40 lupaa vuodessa (puolet aikuisten ja puolet vasan lupia). Hirvilupien kaatoprosentti on ollut perinteisesti 100% ja alueelle on yleensä jäänyt kohtuullinen hirvikanta seuraavaa jahtisyksyä ajatellen.

Viime vuosina peuran kaatolupamäärä on Kaikulla ollut 90 - 130 lupaa/vuosi. Peuranlupien kaatoprosentti on vaihdellut vuosittain lumitilanteesta riippuen: 75 – 100% välillä.

Kauriita on metsästetty kestävän kehityksen periaatteella: kaurispukkeja on pyritty säästämään ja metsästys on painottunut vasoihin ja ylivuotisiin naaraisiin.

 

Hirvieläinjahtiin osallistuvien metsästäjien velvoitteet 2019

Hirvi- ja/tai peurajahtiin kiväärin kanssa tulevan metsästäjän on osallistuttava kesän aikana vähintään kolmeen seuran harjoitusammuntakalenteriin merkittyyn kiväärilajin ammuntatapahtumaan. Tämän lisäksi hänen on saatava vähintään 150p yhteispistemäärä, ennen kuin hän pääsee osallistumaan syksyn jahtiin. Jäsensivuilta löytyvät kesän harjoitusammuntojen tulokset ammuntakerroittain taulukoituna. Taulukkoa päivitetään sitä mukaan, kun ammunnat etenevät. Varmista ennen jahtiin ilmoittautumista, että olet suorittanut harjoitusammunnat vaatimusten mukaisesti.

Ammuntavelvoitteen lisäksi hirvi- ja/tai peurajahtiin tulevan metsästäjän on osallistuttava kesän aikana seuran järjestämiin talkoisiin. Talkoovelvoite on 10 tuntia/metsästäjä. Jos talkootunteja jää tekemättä, ne voi maksaa rahalla hintaan 10€/tunti. Talkootuntien yhteenvetotaulukko löytyy jäsensivuilta. Tarkista, ovatko tekemäsi talkootunnit kirjattu taulukkoon. Jos ei ole, ota yhteys sihteeriin. Talkoot on tehtävä elokuun lopulla pidettävään Kaikun hirvikokoukseen mennessä. Jos talkootunteja on tämän jälkeen tekemättä, ne laskutetaan. Yli 70v Kaikun jäsenillä ei ole talkoovelvoitetta.

Yksityiskohtaisemmat tiedot ammunta- ja talkoovelvoitteista löytyvät Kaikun talvikokouspöytäkirjasta Jäsensivuilta.

Metsästäjiä muistutetaan liikkumaan asiallisesti kaikilla vuokra-alueella maanomistajan etuudet huomioiden. Autojen parkkeeraus siten, että se ei estä muiden liikkumista alueella. Tarpeetonta mönkijällä ja moottorikelkalla ajamista metsästysmaastoissa pitää välttää. Maastossa ajamiseen tarvitaan aina maanomistajan lupa.

 

Hirvijahti 2019

Hirvijahti toteutetaan perinteisesti kolmena seurueena: Kaivola, Suontaka ja Vaimaro. Jokainen seurue valitsee hirvimiestensä joukosta jahtimestarin, joka organisoi hirvijahdin seurueessaan. Yksi jahtimestareista toimii Kaikun pääjahtimestarina, vuoro vaihtuu vuosittain. Metsästysvuonna 2019 pääjahtimestarina toimii Vaimaron seurueen jahtimestari.

Hirviluvat jaetaan seurueiden kesken metsästäjien lukumäärän mukaisesti syyskuussa pidettävässä yhteisessä hirvikokouksessa. Seurueet toteuttavat hirvijahtinsa kukin omilla metsästysalueillaan. Yksi viikonloppu syksyllä käytetään yhteisjahtiin, jossa metsästetään seuran huutokauppahirvet. Pääjahtimestari organisoi yhteisjahdin toteutuksen.

Seurueiden jahtimestarit:

Kaivola
Juhani Sukari
0500-329534  
Suontaka
Markku Lähteenmäki
045-1679066  
Vaimaro
Juha Laivola
0400-253464 Pääjahtimestari

 

Hirvenkäsittelyn ABC: suolistus ja ruhon paloittelu.

 

Peurajahti 2018-19

Peuranluvat jaetaan hirviseurueittain peuranmetsästäjien lukumäärän mukaisesti syyskuun hirvikokouksessa. Jokainen seurue valitsee keskuudestaan peuramestarin, joka organisoi peuranlupien jakamisen ja peurajahdin toteutuksen seurueessaan. Peuranmetsästys suoritetaan pääsääntöisesti kyttäysmetsästyksenä ruokintapaikoilta. Kelien mukaan seurueet voivat järjestää keskuudessaan myös peuran yhteisjahteja.

Peuran ruokintapaikan perustamiseen vaaditaan aina maanomistajan lupa. Hyvän tavan mukaista on keskustella mahdollisen uuden ruokintapaikan tekemisestä myös lähistölle aiemmin ruokintapaikan perustaneiden metsästystovereiden kanssa. Peuran ruokintaa pitää jatkaa myös metsästyskauden päättymisen jälkeen.

Seurueiden peuramestarit:

Kaivola
Niko Arokoivu
040-7475229
Suontaka
Olli Uola
0400-593650
Vaimaro
Ari Eerikkilä
044-5154777

 

Oheisena SML:n suositusohje urospeurojen valikoivaan metsästykseen sarvien rakenteen ja kehitysasteen mukaisesti.

Jos satut saamaan härevämmänpuoleisen peurapukin (Odocoileus Virgianus) saaliiksi, niin laske huvikses, minkälaisen pistemäärän pukin sarvet saavat kansainvälisen metsästys- ja riistansuojeluneuvoston CIC:n arvosteluperusteiden pohjalta.

Oheisesta liitteestä löytyvät ohjeet ns. tyypillisten valkohäntäpeuran sarvien CIC pistemäärän laskemiseksi. Jos laskutaito on ruosteessa, mutta mittanauha kuitennii pysyy kourassa, niin voit käyttää valmista Exceltaulukkoa, joka laskee kokonaispistemäärän mittaustulosten pohjalta...:)

 

Kaurisjahti 2018-19

Kauriin metsästykseen ei tarvita erillistä kaatolupaa. Kaurista voi metsästää sellaisella alueella, jossa metsästäjällä on metsästysoikeus.

Kaikussa kauriin metsästystä ohjataan hirviseuruepohjaisesti. Jokainen hirviseurue valitsee keskuudestaan kauriinmetsästyksen yhteyshenkilön. Kun metsästäjä aloittaa kaurisjahdin, hänen on ilmoitettava siitä alueensa yhteyshenkilölle. Jos kauris saadaan saaliiksi, siitä on ilmoitettava em. yhteyshenkilölle. Yhteyshenkilö organisoi myös kauriin yhteisjahdit seurueessaan.

Seurueiden kauriinmetsästyksen yhteyshenkilöt:

Kaivola
Niko Arokoivu
040-7475229
Suontaka
Jukka Tuomi
050-3312335
Vaimaro
Ari Eerikkilä
044-5154777

Kauriin metsästys Kaikun metsästysalueilla toteutetaan oheisen kauriin metsästysohjeen mukaisesti. Tutustu ohjeeseen ennen kuin aloitat kaurisjahdin.

Kauriin metsästyksessä ei ole seurue- tai metsästäjäkohtaista saaliskiintiö. Jokainen seurue ja metsästäjä saalistaa kaurista metsästysalueellaan oman harkintansa mukaan, kauriskannan sallimissa rajoissa ja kestävän kehityksen periaatetta noudattaen. Kauriin kevätmetsästys on sallittu.

Kaadetusta kauriista on toimitettava seitsemän päivän kuluessa Suomen Riistakeskuksen Varsinais-Suomen aluetoimistoon oheinen metsäkauriin saalisilmoitus täytettynä tarvittavilla tiedoilla. Saalisilmoituksen voi antaa myös sähköisesti Oma Riista-palvelun välityksellä. Oheisesta linkistä löytyy tarkemmat ohjeet palveluun kirjautumisesta ja saalisilmoituksen antamisesta palvelun välityksellä.

Jos metsästät kaurista kiväärillä Kaikun metsästysalueilla, sinun on suoritettava Suomen Riistakeskuksen vaatima metsäkauriin ampumakoe. Oheisena tuhti tietopaketti metsäkauriin käyttäytymisestä ja metsästyksestä.

 

Ampumapaikan koordinaatit

Kaadetun hirvieläimen ampumapaikan koordinaatit voi määrittää www.retkikartta.fi -palvelun avulla.

1. Ota hiiren vasemmalla painikkeella "kartta kiinni" ja siirrä violetti kohdistinkruksi Laitilan tietämille.

2. Tarkenna karttaa vasemmassa reunassa olevalla "+"-painikkeella ja siirrä kartta saalis-eläimen ampumapaikan kohdalle.

3. Klikkaa hiiren vasemmalla painikkeella kartan yläreunassa olevaa "Koordinaatti-työkalua" (Y/X). Siirrä hiiren kohdistin saaliin ampumapaikan kohdalle ja klikkaa hiiren vasemmalla painikkeella. Merkityn paikan koordinaatit tulevat näytölle oheisen kuvan mukaisesti.

Kaatopaikan koordinaatit

4. Kirjaa ylös ampumapaikan ETRS-TM35FIN koordinaatit. Kaariaisten "Muuntajantornin" ETRS koordinaatit ovat: P:6761807 ja I:218642