Logo

Hirvieläinjahti

Hirvieläinjahti on tärkein metsästysmuoto Kaikun metsästäjien keskuudessa. Kaikun metsästysalueilla on perinteisesti jahdattu hirviä ja valkohäntäpeuroja. Viime vuosien aikana metsäkauris on yleistynyt tietyillä alueilla ja sen saalismäärät ovat pikkuhiljaa olleet kasvusuunnassa.

Parhaimmillaan hirvilupia on ollut syksyllä 1979: lupia oli yhteensä 200 (110 aikuisen ja 90 vasan lupaa). Silloin hirvenmetsästys oli todellista työntekoa koko syksyn ajan aina hirvijahdin päättymiseen saakka. Ainoastaan yksi lupa jäi silloin käyttämättä. Viime vuosina hirvilupien määrä on ollut 50-60 lupaa vuodessa (puolet aikuisten ja puolet vasan lupia). Hirvilupien kaatoprosentti on ollut perinteisesti 100% ja alueelle on yleensä jäänyt kohtuullinen hirvikanta seuraavaa jahtisyksyä ajatellen.

Peuran kaatolupamäärä oli 2000-luvun taitteessa vuosikausien ajan 90 - 130 lupaa/vuosi.Tällä lupamäärällä peurakantaa ei saatu pysymään aisoissa. Syksyllä 2019 lupamäärä lisääntyi merkittävästi 200 peuranlupaa. Syksyllä 2021 lupamäärää lisättiin vielä reippaasti 300 lupaa! Kaatoprosentti on viime vuosina ollut 100%.

Kauriita on metsästetty kestävän kehityksen periaatteella: kaurispukkeja on pyritty säästämään ja metsästys on painottunut vasoihin ja ylivuotisiin naaraisiin.

 

Hirvieläinjahtiin osallistuvien metsästäjien velvoitteet 2023

Hirvi- ja/tai peurajahtiin kiväärin kanssa tulevan metsästäjän on osallistuttava kesän aikana vähintään kolmeen seuran harjoitusammuntakalenteriin merkittyyn kiväärilajin ammuntatapahtumaan. Jäsensivuilta löytyvät kesän harjoitusammuntojen tulokset ammuntakerroittain taulukoituna. Taulukkoa päivitetään sitä mukaan, kun ammunnat etenevät. Varmista ennen jahtiin ilmoittautumista, että olet suorittanut harjoitusammunnat vaatimusten mukaisesti. Haulikolla tai jousella peurajahtiin tulevan metsästäjän ammuntavelvoitteet löytyvät jäsensivuilta, talvikokouksen pöytäkirjasta.

Ammuntavelvoitteen lisäksi hirvi- ja/tai peurajahtiin tulevan metsästäjän on osallistuttava kesän aikana seuran järjestämiin talkoisiin. Talkoovelvoite on 15 tuntia/metsästäjä. Jos talkootunteja jää tekemättä, ne voi maksaa rahalla hintaan 10€/tunti. Talkootuntien yhteenvetotaulukko löytyy jäsensivuilta. Tarkista, ovatko tekemäsi talkootunnit kirjattu taulukkoon. Jos ei ole, ota yhteys sihteeriin. Talkoot on tehtävä elokuun lopulla pidettävään Kaikun hirvikokoukseen mennessä. Jos talkootunteja on tämän jälkeen tekemättä, ne laskutetaan. Yli 70v Kaikun jäsenillä ei ole talkoovelvoitetta.

Metsästäjiä muistutetaan liikkumaan asiallisesti kaikilla vuokra-alueilla maanomistajan etuudet huomioiden. Autojen parkkeeraus siten, että se ei estä muiden liikkumista alueella. Tarpeetonta mönkijällä ja moottorikelkalla ajamista metsästysmaastoissa pitää välttää. Maastossa ajamiseen tarvitaan aina maanomistajan lupa.

 

Hirvijahti 2023

Hirvijahti toteutetaan perinteisesti kolmena seurueena: Kaivola, Suontaka ja Vaimaro. Jokainen seurue valitsee hirvimiestensä joukosta jahtimestarin, joka organisoi hirvijahdin seurueessaan. Yksi jahtimestareista toimii Kaikun pääjahtimestarina, vuoro vaihtuu vuosittain.

Hirviluvat jaetaan seurueiden kesken metsästäjien lukumäärän mukaisesti syyskuussa pidettävässä yhteisessä hirvikokouksessa. Seurueet toteuttavat hirvijahtinsa kukin omilla metsästysalueillaan. Yksi viikonloppu syksyllä käytetään yhteisjahtiin, jossa metsästetään seuran huutokauppahirvet. Pääjahtimestari organisoi yhteisjahdin toteutuksen.

Seurueiden jahtimestarit:

Kaivola
Veijo Jalonen
044-7865854 Pääjahtimestari
Suontaka
Markku Lähteenmäki
045-1679066  
Vaimaro
Kari Laaksonen
0400-741732  

 

Hirvenkäsittelyn ABC: suolistus ja ruhon paloittelu.

 

Peurajahti 2022-23

Hirvijahdin tapaan myös peurajahti toteutetaan kolmena seurueena: Kaivola, Suontaka ja Vaimaro. Jokainen seurue valitsee keskuudestaan peuramestarin, joka organisoi peurajahdin toteutuksen seurueessaan. Peuranmetsästys suoritetaan pääsääntöisesti kyttäysmetsästyksenä ruokintapaikoilta. Kelien mukaan seurueet voivat järjestää keskuudessaan myös peuran yhteisjahteja.

Peuran ruokintapaikan perustamiseen vaaditaan aina maanomistajan lupa. Hyvän tavan mukaista on keskustella mahdollisen uuden ruokintapaikan tekemisestä myös lähistölle aiemmin ruokintapaikan perustaneiden metsästystovereiden kanssa. Peuran ruokintaa pitää jatkaa myös metsästyskauden päättymisen jälkeen.

Seurueiden peuramestarit:

Kaivola
Jere Ahtiainen
040-1466887
Suontaka
Markus Luoto
050-3501805
Vaimaro
Mika Juvonen
040-5006873

Peuran metsästys Kaikun metsästysalueilla toteutetaan oheisen peuran metsästyssäännön mukaisesti. Tutustu sääntöön ennen kuin aloitat peurajahdin.

Ilmoita peurakaatosi seurueesi peuramestarille mahdollisimman pian kaadon jälkeen ja kirjaa saalis Oma Riista-palveluun.

Oheisena SML:n suositusohje urospeurojen valikoivaan metsästykseen sarvien rakenteen ja kehitysasteen mukaisesti. Oheisesta linkistä löytyy Riistakeskuken tekemä havainnollinen infopaketti valkohäntäpeuran uros- ja naaraspeurojen eri ikäryhmien tunnistamiseen.

Jos satut saamaan härevämmänpuoleisen peurapukin (Odocoileus Virgianus) saaliiksi, niin laske huvikses, minkälaisen pistemäärän pukin sarvet saavat kansainvälisen metsästys- ja riistansuojeluneuvoston CIC:n arvosteluperusteiden pohjalta.

Oheisesta liitteestä löytyvät ohjeet ns. tyypillisten valkohäntäpeuran sarvien CIC pistemäärän laskemiseksi. Jos laskutaito on ruosteessa, mutta mittanauha kuitennii pysyy kourassa, niin voit käyttää valmista Exceltaulukkoa, joka laskee kokonaispistemäärän mittaustulosten pohjalta...:)

Oheisena SMLn Varsinais-Suomen piirin lihankäsittelykurssilla Kaikun majanmäessä syksyllä 2020 kuvattu video peuranruhon paloittelusta.

 

Kaurisjahti 2022-23

Kauriin metsästykseen ei tarvita erillistä kaatolupaa. Kaurista voi metsästää sellaisella alueella, jossa metsästäjällä on metsästysoikeus.

Kaikussa kauriin metsästystä ohjataan hirviseuruepohjaisesti. Jokainen hirviseurue valitsee keskuudestaan kauriinmetsästyksen yhteyshenkilön. Kun metsästäjä aloittaa kaurisjahdin, hänen on ilmoitettava siitä alueensa yhteyshenkilölle. Jos kauris saadaan saaliiksi, siitä on ilmoitettava em. yhteyshenkilölle. Yhteyshenkilö organisoi myös kauriin yhteisjahdit seurueessaan.

Seurueiden kauriinmetsästyksen yhteyshenkilöt:

Kaivola
Jere Ahtiainen
040-1466887
Suontaka
Jukka Tuomi
050-3312335
Vaimaro
Mika Juvonen
040-5006873

Kauriin metsästys Kaikun metsästysalueilla toteutetaan oheisen kauriin metsästyssäännön mukaisesti. Tutustu ohjeeseen ennen kuin aloitat kaurisjahdin.

Kauriin metsästyksessä ei ole seurue- tai metsästäjäkohtaista saaliskiintiö. Jokainen seurue ja metsästäjä saalistaa kaurista metsästysalueellaan oman harkintansa mukaan, kauriskannan sallimissa rajoissa ja kestävän kehityksen periaatetta noudattaen. Kauriin kevätmetsästys on sallittu. Ilmoita kauriskaatosi seurueesi kauriinmetsästyksen yhteyshenkilölle mahdollisimman pian kaadon jälkeen.

Kaadetusta kauriista on toimitettava seitsemän päivän kuluessa Suomen Riistakeskuksen Varsinais-Suomen aluetoimistoon oheinen metsäkauriin saalisilmoitus täytettynä tarvittavilla tiedoilla. Saalisilmoituksen voi antaa myös sähköisesti Oma Riista-palvelun välityksellä. Oheisesta linkistä löytyy tarkemmat ohjeet palveluun kirjautumisesta ja saalisilmoituksen antamisesta palvelun välityksellä.

Jos metsästät kaurista kiväärillä Kaikun metsästysalueilla, sinun on suoritettava Suomen Riistakeskuksen vaatima metsäkauriin ampumakoe. Oheisena tuhti tietopaketti metsäkauriin käyttäytymisestä ja metsästyksestä.